Mexican talavera suns , longhorns and more

talavera pelicano

Talavera Pelicano

talavera buldog

Talavera Buldog $49.00

talavera well fish

Talavera big fish with mouth open-Well fish $49.00

talavera moreliana

Talavera Morelina $55.00

talavera peliano decor

Talavera Pelican

talavera pottery

Talavera Pottery $55.00

IMG_20150427_153253_821

talavera $55.00

IMG_20150427_153306_492

Talavera Strowberry

IMG_20150427_153308_875

 

IMG_20150427_153327_947

Talavera Moreliana $55.00

IMG_20150427_153338_572

Talavera pottery medium

IMG_20150427_153350_656

Talavera Horse Lg

IMG_20150427_153407_118

Talavera pumpkin

IMG_20150427_153422_868

Talavera donkey small

IMG_20150427_153446_105

Talavera Longhorn

IMG_20150427_153523_246

Talavera longhorn blue

IMG_20150427_153607_787

Talavera Pumpkin

IMG_20150427_153632_221

Talavera Dob

IMG_20150427_153702_551 IMG_20150427_153740_025 IMG_20150427_153752_837 IMG_20150427_153812_846 IMG_20150427_153818_235 IMG_20150427_153841_474 IMG_20150427_153858_927 IMG_20150427_153951_220 IMG_20150427_154004_250 IMG_20150427_154018_558 IMG_20150427_154031_365 IMG_20150427_154046_908 IMG_20150427_154058_623 IMG_20150427_154111_661 IMG_20150427_154122_495 IMG_20150427_154133_602 IMG_20150427_154149_528 IMG_20150427_154216_922 IMG_20150427_154221_419 IMG_20150427_154232_298 IMG_20150427_154252_647 IMG_20150427_154307_938 IMG_20150427_154329_367 IMG_20150427_154337_152 IMG_20150427_154400_237 IMG_20150427_154413_343 IMG_20150427_154430_958 IMG_20150427_154452_143 IMG_20150427_154513_155 IMG_20150427_154527_506 IMG_20150427_154544_245 IMG_20150427_154619_742 IMG_20150427_154651_112 IMG_20150427_154731_336 IMG_20150427_154738_058 IMG_20150427_154751_814 IMG_20150427_154812_938 IMG_20150427_154832_300 IMG_20150427_154852_823 IMG_20150427_154909_977 IMG_20150427_154917_944 IMG_20150427_154933_186 IMG_20150427_154951_548 IMG_20150427_154957_965 IMG_20150427_155117_979 IMG_20150427_155139_656

Close Menu